OUTSOURCING ITPosiadana infrastruktura informatyczna wymaga ciągłej kontroli oraz przeprowadzania okresowych czynności związanych z jej poprawnym działaniem. W celu maksymalnego wykorzystania posiadanych zasobów obsługę takiej infrastruktury najlepiej zlecić firmie zewnętrznej optymalizując koszty jej funkcjonowania.
Słowo outsourcing wywodzi się od dwóch słów angielskich: outside (zewnętrzny) i resources (zasoby, środki, zapasy). W wymiarze biznesowym zlepek tych dwóch słów oznacza przekazanie wybranych zadań wykonywanych dotychczas przez pracowników etatowych do rozwiązania dla firm zewnętrznych, niezwiązanych bezpośrednio z naszą jednostką. Firmy świadczące usługi outsourcingu, najczęściej wyspecjalizowały się w ściśle określonych dziedzinach. Mogą to być np. zarządzanie, obsługa procesów biznesowych, obsługa infrastruktury czy obsługa technologii informatycznych.
Kluczowym elementem outsourcingu jest swoboda wyboru sposobu wykonania danego zadania. W odróżnieniu od innych relacji występujących między kontrahentami, gdzie zleceniodawca otrzymuje od zlecającego wytyczne jak zadanie ma zostać wykonanie, w outsourcingu zleceniodawca oczekuje określonych wyników, samą realizację całego procesu pozostawiając w gestii wykonawcy.


Cel outsourcingu


Celem outsourcingu jest to, aby przy danych nakładach zmaksymalizować skuteczność i efektywność prowadzonej działalności. Można to osiągnąć poprzez skoncentrowanie się na działalności kluczowej, decydującej o konkurencyjności i pozycji przedsiębiorstwa wobec firm podobnych.
Skupienie funkcjonowania firmy na podstawowej działalności operacyjnej wymaga powierzenia działalności pobocznych firmą zewnętrznym. Takie podejście pozwala kadrze zarządzającej lepszą, szybszą i pewniejszą realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa np. poprawę pozycji rynkowej, zwiększenie skali działania.
Outsourcing prowadzi do lepszej i efektywniejszej realizacji celów ekonomicznych poprzez zwiększenie przychodów (dzięki skoncentrowaniu się na głównym rodzaju działalności) oraz zmniejszeniu kosztów prowadzenia działalności (poprzez redukcję struktury organizacyjnej firmy).


Rodzaje outsourcingu IT


Outsourcing IT możemy podzielić na:
mobikom SYSTEMY KOMPUTEROWE współpracuje z wieloma firmami lokalnymi, dzięki czemu jest w stanie Państwu zaoferować szeroki zakres usług outsourcingu informatycznego.
Wśród najpopularniejszych zleceń możemy wymienić min:
Podstawowymi korzyściami wynikającymi z outsourcingu informatycznego oferowanego przez mobikom SYSTEMY KOMPUTEROWE są:STRONA GŁÓWNA | O NAS | OFERTA | ROZWIĄZANIA AUTORSKIE | WSPARCIE | KONTAKT

Copyright © 2005-2011 mobikom SYSTEMY KOMPUTEROWE Marcin Prządka. All rights reserved.