ROZWIĄZANIA BIZNESOWEOcena strategii IT przedsiębiorstwa


Jednym z kluczowych zadań działu IT w przedsiębiorstwie jest wspieranie wzrostu przychodów poprzez stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. W zależności od potrzeb i oczekiwań Państwa firmy, konsultanci mobikom SYSTEMY KOMPUTEROWE przeprowadzą ocenę posiadanego środowiska IT oraz wskażą potencjalne ścieżki migracji w celu zwiększenia potencjału, bezpieczeństwa i zastosowania optymalnych rozwiązań technologicznych.
Podczas realizacji procesu oceny strategii IT zastosowanej w Państwa firmie, nasi pracownicy ocenią wszystkie najistotniejsze elementy posiadanego środowiska IT, takie jak:
Zakończenie oceny owocowało będzie dostarczeniem zaleceń dotyczących ulepszeń oraz propozycje unowocześnień posiadanych zasobów IT min. nowsze technologie sprzętowe, dobór odpowiedniego oprogramowania klasy CRM lub/i ERP.


Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)


CRM (ang. Customer Relationship Management) to zestaw narzędzi i procedur istotnych podczas tworzenia strategii biznesowej, mającej na celu tworzenie i utrzymanie długotrwałych i korzystnych relacji z klientami.
Dzięki wdrożeniu oprogramowania CRM zyskują Państwo min.


Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (ERP)


ERP (ang. Enterprise Resource Planning) jest określeniem klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie dokonywania ich analizy. Systemy ERP zaliczane były do systemów tzw. modułowych tzn. składających się z niezależnych aplikacji, ściśle ze sobą współpracujących, są rozwinięciem systemów MRP II oraz należą do klasy zintegrowanych systemów informatycznych.
W chwili obecnej rozwój systemów ERP poszedł w kierunku stworzenia wspólnej platformy rozwoju aplikacji i logiki biznesowej, co spowodowało odejście od struktury modułowej i przejście w kierunku spójnego systemu posiadającego pewien zbiór funkcjonalności.
Funkcjonalności systemu ERP zazwyczaj obejmują:
W skład systemów ERP mogą wchodzić także inne funkcjonalności jak np. controlling, zarządzanie transportem, zarządzanie projektami czy narzędzia analityki biznesowej.STRONA GŁÓWNA | O NAS | OFERTA | ROZWIĄZANIA AUTORSKIE | WSPARCIE | KONTAKT

Copyright © 2005-2011 mobikom SYSTEMY KOMPUTEROWE Marcin Prządka. All rights reserved.